Privacy Policy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van de Europese Unie (GDPR-AVG) van kracht, die een betere richtlijn moet bieden om persoonsgegevens te verzamelen.

Huwelijksfotograaf Francis B is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

privacy@huwelijksfotograaffrancisb.com

I. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van contacten worden door Huwelijksfotograaf Francis B verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

  • Het versturen van (nieuws)brieven en uitnodigingen
  • Contactgegevens worden bijgehouden in het mailprogramma.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen, vragen wij u de volgende verplichte gegevens:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : aanspreekvorm, naam, voornaam, adres, mobiel nummer, telefoonnummer, e-post adres.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

II. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van deze privacyverklaring, tenzij er een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

III. Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

We maken gebruik van jouw gegevens in één gecentraliseerde database. Wanneer hierin gegevens worden gewijzigd of verwijderd, zijn deze ook definitief gewijzigd of verwijderd.

IV. Wat zijn de rechten op jouw gegevens?

Jouw gegevens, jij bent de baas. Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens? Of een kopie ontvangen? Wil je jouw gegevens wijzigen of verwijderen? Geen probleem. Je laat het ons weten per mail (via privacy@huwelijksfotograaffrancisb.com) en we luisteren graag naar jouw vraag.

Wijziging privacyverklaring: Huwelijksfotograaf Francis B kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website  www.huwelijksfotograaffrancisb.com en www.huwelijksfotograaffrancisb.be